Hopp til innhold
Proshop: 33 39 19 07   |    Kontor: 33 39 15 10   |   Logg inn Golfbox   |   Klikk her for priser.

LOKALE REGLER

LOKALE REGLER

F-1, uflyttbare hindringer. Regel 16.

F-1 Alle steingjerder, skilt og avstandslokk i fairway, vei på hull 7/16 og 8/17, samt stier gjennom steingjerdet på hull 2/11 og 7/16 er uflyttbare hindringer. Regel 16.

F-8 Jordsprekker i bakken. Regel 16.1.b.

F-8 Jordsprekker i bakken i generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere er GUR. Fritak etter regel 16.1.b.

Sprekker i grunnen i deler av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere er grunn under reparasjon. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b.

Men det er ikke påvirkning hvis sprekken bare påvirker spillerens slagstilling. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel:

Generell straff etter regel 14.7a.

F-9 Trerøtter/fjell i dagen på hull 3/12. Regel 16.1.b.

F-9 Det gis fritak for trerøtter/fjell i dagen på hull 3/12. Regel 16.1.b.

Hvis en spillers ball er i generelt område og det er påvirkning fra trerøtter i dagen fjell i dagen som er i en del av generelt område på hull 3/12 , anses trerøtter og fjell som grunn under reparasjon. Spilleren kan ta fritak uten straff etter regel 16.1b.

Men det er ikke påvirkning hvis fjellet bare påvirker spillerens slagstilling.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

N-1 Robotklippere

N-1 På denne banen brukes motoriserte robotklippere som ikke må stoppes, løftes eller klipperetning påvirkes.

En klipper i ro og i ladestasjon er en uflyttbar hindring. Fritak må tas etter regel 16.1.

En ball i bevegelse som ved et uhell blir stoppet eller får forandret retning av en klipper i bevegelse, må spilles fra der den kommer til ro, se regel 11.

En ball i ro som flyttes av en klipper i bevegelse må plasseres tilbake, se regel 9.6.

Hvis en klipper i bevegelse fysisk påvirker spillet, kan spilleren vente til klipperen har flyttet seg og ikke lenger gir slik påvirkning.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

VERDT Å MERKE SEG

Alle avstander er angitt til midten av green.

Husk nærmeste punkt for fritak når ballen ligger på feil green! (Regel 13.1.f)

Biler og gående på veiene har prioritet foran golfspillere.

Det er påbudt med forecaddie på hull 17. Spill hull 8 om du spiller alene.

Obligatorisk pause etter hull 9.

HJELP OSS VED Å:

Reparere nedslagsmerker på greenene.

Legge tilbake oppslått torv på fairwayene.

Legge avfall og flasker i søppeldunkene.

BANEKONTROLL

Banekontrollen sørger for orden på banen.

Det er viktig for alle spillere at spillhastighet opprettholdes på et fornuftig nivå. Banekontrollen får med seg utskrift fra bookingsystemet før de reiser ut. Således har de full kontroll på hvor hver eneste flight bør befinne seg.

Gjestespillere må vise kvittering for betalt Greenfee. Kjøring på kveldstid har av og til avdekket manglende betaling.

Alle må sørge for å reparere nedslagmerke på greenen. Greengaffel skal være på plass i lommen.

SPILLEHASTIGHET

For alles trivsel er det viktig at spillet flyter jevnt på banen og at rundetiden ikke vesentlig overstiger 4 timer.

10 REGLER FOR RASKERE SPILL

Vær klar til å slå når det er din tur.

Gå raskt til din egen ball.

Ta siktemerke på baller som slås ut i rough.

Når du går langt fra bagen for å spille en ball – ta med nødvendige køller.

Sett trallen eller bagen på den siden av greenen som er nærmest neste teested. Dette gjøres før puttingen begynner.

Reparer nedslagsmerker, rengjør ballen og forbered din neste putt mens de andre putter uten å forstyrre dine medspillere.

Den spiller som har hullet ut først tar hånd om flagget og setter det på plass så snart siste spiller er ferdig.

Når siste spiller har hullet ut skal alle forlate greenen umiddelbart.

Fyll ut scorekortet på neste tee.

Slipp gjennom grupper som spiller raskere.

Hold kontakt med gruppen foran.

Når noen gir deg en putt, ta opp ballen. Ta også opp ballen når du ikke kan få poeng.

Scroll til toppen